Category Archives: Usługi Assistance

Opieka nad dziećmi w assistance

Kiedy wydarza się wypadek samochodowy i osoba, która zostaje poszkodowana, objęta jest ubezpieczeniem assistance, ma prawo do niemartwienia się o swoją rodzinę. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej organizują opiekę nad osobami, które potrzebują tejże opieki w sytuacji, kiedy pełnoprawny opiekun nie może zając się swoimi podopiecznymi, bo uległ wypadkowi. W sytuacji wypadku więc, jeśli poszkodowany ubezpieczony został… Read More »

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia assistance

Ubezpieczenia assistance dla naszych aut nie obejmują wielu różnorodnych sytuacji. Są to zdarzenia, które, jak łatwo się domyślać, są spowodowane umyśleni, przez rażące niedbalstwo ubezpieczonego, prze z jego wyłączną głupotę. Ponadto jeśli osoba, która zamieszkuje i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym spowoduje wypadek komunikacyjny, wtedy ubezpieczony nie ma prawa domagać się zwrotu kosztów… Read More »

Obowiązki ubezpieczonego

Osoba, która jest ubezpieczona w jakimkolwiek towarzystwie ubezpieczeniowym i zachodzi sytuacja, w której zostaje ona poszkodowana w jakimś wypadku samochodowym, który objęty jest ochroną ubezpieczeniową, ma obowiązek podać wszelkie informacje i szczegóły, które są istotne dla ustalenia okoliczności przebiegu wypadku samochodowego. Ponadto ubezpieczony musi podać wszelkie znane sobie okoliczności, o które został zapytany w momencie… Read More »

Po wypadku

Usługa assistance jest usługą, która jest szczególnie potrzebna w sytuacji wypadków drogowych. Po wypadku często trafiamy na przykład do aresztu, co może być kłopotliwe, jeśli na przykład jesteśmy poza granicami naszego kraju. Wtedy ubezpieczyciel, w ramach ubezpieczenia assistance może pożyczyć nam pieniądze potrzebne na wpłacenie tejże kaucji, jednak tylko najbardziej rozbudowane oferty assistance dają możliwość… Read More »

Usługi informacyjne assistance

Assistance samochodowe to nie tylko usługi wykonania naprawy na miejscu zdarzenia czy odwiezienie pasażerów, których kierowca został poszkodowany, na miejsce. Jest to także świadczenie usług informacyjnych. Można zadzwonić na infolinię swojego ubezpieczyciela w sytuacjach awaryjnych, aby uzyskać pomoc z zakresu: postępowania w czasie, kiedy wydarza się wypadek. Jeśli dokonuje się kradzieży takiego pojazdu, albo występuje… Read More »

Pojazdy objęte ochroną assistance

o tym, że możemy sobie ubezpieczyć pojazdy a w assistance jeśli mamy na nie Ac i OC u danego ubezpieczyciela nie trzeb wspominać. Co jeśli jednak chcemy ubezpieczyć sobie dodatkowe pojazdy w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym mamy już inne ubezpieczenia komunikacyjne? Należy zorientować się w ogólnych warunkach ubezpieczeń w danym towarzystwie jakie pojazdy mogą zostać… Read More »

Podróże samochodem

Kiedy podróżujemy samochodem, wydarzają nam się najróżniejsze awarie i często zdarza się to w sytuacjach tak mało komfortowych, że nie sposób nie przekląć wtedy własnego ubezpieczyciela czy losu, jeśli mamy słabe ubezpieczenie komunikacyjne. Warto jest wybrać dobre ubezpieczenie komunikacyjne. Można na przykład wybrać sobie ubezpieczenie assistance. Ubezpieczyciel jest w stanie wymienić nam na przykład żarówkę… Read More »

Usługi Assistance – co obejmują?

Usługi Assistance w wersji standardowej często zawierają takie możliwości, że możemy podróżować ze spokojną głową na terenie polaki oraz poza granicami naszego kraju. Aby podróżować w ten sposób należy mieć oczywiście ubezpieczenie OC czy zieloną kartę w przypadku wyjazdów za granicę oraz posiadać ubezpieczenie autocasco naszych samochodów. Ponadto trzeba mieć assistance, a jest to ubezpieczenie… Read More »